Je bent vandaag welkom tot 20:30!

Hoe weet je of je kind slecht ziet?

Wat zie jij aan je kind?

Kinderen en de hersenen van kinderen passen zich snel aan en daardoor kan slecht zien bij je kind vaak helemaal niet opvallen. Daarom is het van belang om voor 8 jaar zeker stappen te ondernemen als je kind bijvoorbeeld loenst.

Welke symptomen herken jij bij je kind?

Dicht op de televisie zitten
Moeite hebben met lezen
Moeite hebben met concentreren
Klagen over hoofdpijn
Klagen over het niet goed zien
Duizeligheid, vaak stoten
Af en toe wegdraaiend oog

Welke stappen moet je ondernemen?

Als je vermoedt dat je kind slecht ziet, maar dat niet zeker weet dan ga je eerst naar de huisarts. De dokter kan je doorverwijzen naar de oogarts of orthoptist.

Naar wie ga je toe?

  • Tussen de 0 en 12 jaar wordt je kind via de huisarts altijd naar een orthoptist en oogarts verwezen.
  • Vanaf 12 jaar kan je kind ook door onze optometrist worden geholpen.
  • Vanaf 12 jaar doet onze opticien de oogmeting.
myopie bij kinderen

Wat is bijziendheid bij kinderen (myopie)?

Het is helaas zo dat door het vele gebruik van tablets, computer en smartphones kinderen sneller dan voorheen bijziendheid ontwikkelen. Als één van de ouders bijziend is, heeft het kind ook grotere kans om bijziend te worden. Dit hoeft op zich geen problemen te geven, maar een hoge myopie kan op latere leeftijd tot ernstige zichtproblemen leiden tot blindheid aan toe.

Wat kun je zelf doen aan de bijziendheid van je kind?

Stel een schermtijd in. Overigens is het zo dat het niet alleen om beeldschermen gaat, als je kind graag heel geconcentreerd leest of knutselt kan het ook myopie ontwikkelen. Belangrijk is om de eentonigheid van het kijken te doorbreken. Hier is de 20-20-2 regel voor.

Wat is de 20-20-2 regel?

20 minuten geconcentreerd werken, 20 seconden ver wegkijken en 2 uur buiten spelen. Je kunt het ook vertalen in 20 minuten beeldscherm, 20 seconden even naar buiten kijken of even een kleine pauze nemen om naar de wc te gaan. 2 uur buiten spelen kunnen ook zijn sporten of op de fiets naar school.

Hoe zit het met bijziendheid op school?

Omdat het digibord op ruime afstand hangt kan het kind moeite krijgen met school, omdat het niet meer goed kan lezen op grotere afstand. Leerkrachten zijn er meestal wel op verdacht, maar als de cijfers van je kind lager worden, denk dan ook eens aan de ogen.

Wat kunnen wij aan myopie bij kinderen doen?

We kunnen myopie niet stoppen maar wel heel erg vertragen. Dit doen we niet alleen, maar gezamenlijk: de orthoptist, opticien en contactlensspecialist en jij, als verzorger/ouder en het kind. De behandeling is vaak langdurig en kan bestaan uit:

  • Het veranderen van de leefwijze van het kind om zo te zorgen voor voldoende kijkvariatie.
  • Met medicijnen (atropine oogdruppels) zodat de ogen zich overdag minder hoeven in te spannen.
  • Met speciale contactlenzen, dit kunnen nachtlenzen of daglenzen zijn.
  • Met een bril met speciale myopie glazen.

Heb je andere vragen over bijziendheid bij je kind?

Bel ons 0515 744 026 of stuur een e-mail naar email@optisjen.nl