Je bent vandaag welkom tot 17:30!

Privacybeleid De OptiSjen

Privacyverklaring De OptiSjen

De OptiSjen gevestigd aan Oosterdijk 8, 8601 BT te Sneek, hierna te noemen De OptiSjen, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De OptiSjen kan jouw persoonsgegevens verwerken als je gebruik maakt van onze dienstverlening, je producten bij ons aanschaft of als je deze informatie zelf verstrekt bij het invullen van onze contactformulieren.

Bij gebruik van onze dienstverlening, aanschaf van producten of het invullen van contactformulieren stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De OptiSjen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN + polis nummer verzekering
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

De OptiSjen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Oogmeetgegevens.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen bij De OptiSjen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je niet wilt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via email@optisjen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Biometrische gegevens, bijvoorbeeld foto’s van het oog.
 • Genetische gegevens, zoals informatie over voorkomende oogaandoeningen in de familie.
 • Afkomst, voor bepaling en interpretatie van ooggezondheid en risicofactoren bij personen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De OptiSjen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je ooggezondheid.
 • Om maatwerk en/of persoonsgebonden producten te kunnen bestellen of te laten produceren.
 • Het afhandelen van je betaling en automatische incasso’s.
 • Het in kunnen dienen van zorgdeclaraties.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent order, producten en/of dienstverlening.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en orders.
 • Om bij je te informeren naar de tevredenheid van aangeschafte producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren/naar je toe te sturen.
 • Gedragsanalyses op de website met als doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Marketing analyses.

Op grond van de medische wetgeving bewaartermijnen.

De verplichting die wij hebben voor onze belastingaangifte.

Cameratoezicht

Camerabeelden zijn enkel voor beveiligingsdoeleinden bestemd. Beelden worden 10 dagen opgeslagen en daarna volledig en automatisch verwijderd van de servers. In het geval van calamiteiten, zoals ongevallen of criminaliteit kunnen de beelden als bewijsmateriaal dienen. Beelden worden door De OptiSjen nooit op social media geplaatst.

Geautomatiseerde besluitvorming

De OptiSjen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van De OptiSjen tussen zit.

Feedback en communicatie

Voor feedback in relatie tot producten en diensten, reactivering, het verzenden van een melding dat een besteld product gereed is, een verzendbevestiging en een track-en-trace code hoeft De OptiSjen geen toestemming te vragen aan ‘’bestaande’’ klanten. De OptiSjen stelt je altijd in de gelegenheid dit te weigeren. Je kunt jezelf gratis afmelden met een opt-out link in alle digitale communicatie. Je kunt ons ook bellen of e-mailen met het verzoek uw afmelding te verwerken. Dit verzoek mag niet geweigerd worden.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De OptiSjen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijnen rekening houdend met de belastingwet (7 jaar) en bewaartermijnen medische informatie (15 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

De OptiSjen verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De OptiSjen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De OptiSjen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies houden bij of je al eerder op de site bent geweest en zijn noodzakelijk om de website sneller te laten werken. Wij gebruiken analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen. Daarbij maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Deze informatie kan worden gebruikt voor marketing doeleinden. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken.
Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In onze cookieverklaring kun je meer informatie vinden over het uitschakelen en verwijderen van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of afschermen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of af te schermen zolang dit niet in strijd is met andere wetten. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De OptiSjen. Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je zelf (niet een ander bedrijf) bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken over te dragen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar email@optisjen.nl. Je kunt dit ook verzoeken in de winkel bij één van de winkelmedewerkers.

Om onrechtmatige verwijdering van informatie te voorkomen dien je jezelf te identificeren. Dien je de aanvraag in per mail dan vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op jouw verzoek (wettelijke termijn reageren is 14 dagen). De OptiSjen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Kosten

De klant is gerechtigd een afschrift van het door De OptiSjen vastgestelde brilvoorschrift op te vragen. De OptiSjen is bij het verstrekken van gegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij deze persoonsgegevens tot stand zijn gekomen. De kosten van onze diensten zijn op te vragen in onze winkels. Door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Heb je een abonnement of schaf je een bril en/of lenzen aan dan worden deze kosten automatisch in mindering gebracht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De OptiSjen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming via email@boddeus.nl.

De OptiSjen heeft onderstaande maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens intern te beveiligen.

Organisatorische maatregelen

 • Het pand is voorzien van een gecertificeerd beveiligingssysteem.
 • Er is een beveiligingsspecialist gecontracteerd voor 24/7 beveiliging.

Personeel

 • Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
 • Medewerkers worden intern geïnformeerd en getraind omtrent het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het naleven van de AVG om datalekken te voorkomen.

Technisch

 • De OptiSjen houdt internet verbindingen voor klanten en zakelijke doeleinden strikt gescheiden.
 • Firewall en virus protectie van zowel de provider servers/modems en pc’s.
 • Cloud opslag is beveiligd volgens Europese GDPR normen.
 • Beveiliging van persoonsgegevens wordt in opdracht uitbesteed en gecertificeerd beveiligd volgens de NEN7510 normen (informatiebeveiliging in de zorg).
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat e-mails uit onze naam virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.
 • STARTTLS zorgt voor een beveiligde encryptische verbinding met ontvangende mailserver(s). Passieve aanvallers kunnen daardoor e-mails onderweg naar je niet lezen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Password management, voor optimale beveiliging van wachtwoorden.

Overige

 • Papierversnippering volgens GDPR norm (verticale en horizontale versnippering).

Datalek melden

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van toegang tot doorgezonden, opgeslagen of andere verwerkte gegevens.

De OptiSjen heeft een meldpunt voor datalekken. Stel je een datalek vast of komt dit jou ter ore neem dan direct contact op met onze Functionaris gegevensbescherming. Datalekken worden door ons gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er bijvoorbeeld gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die leiden tot aantasting van de goede naam van De OptiSjen of gegevens die kunnen leiden tot identiteitsfraude, spamming, diefstal en/of afpersing.

Contactgegevens

De OptiSjen
Oosterdijk 8
8601 BT Sneek
Telefoon: 0515 744 026
Website: www.optisjen.nl

Functionaris gegevensbescherming: de heer P. Dijkstra

Email: email@optisjen.nl

Cookieverklaring

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door de browser op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij jouw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kunt bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

 1. Functionele cookies:
  Deze cookies houden bij of je al eerder op de site bent geweest en zijn noodzakelijk om de website sneller te laten werken.
 2. Analytische cookies:
  Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken.

Social media

Op onze website staan knoppen van Facebook, Twitter en Instagram en Youtube. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat je op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om je te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google+ en Instagram om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Voor meer informatie over wat social media met opgeslagen data doet, verwijzen wij naar de privacyverklaringen Facebook, Google, Instagram en Youtube. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL

https://help.instagram.com/478745558852511

Cookies uitschakelen of verwijderen

In de internetbrowser kun je instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. Je kunt via de website

Cookiechecker.nl controleren welke cookies wij van je hebben verzameld.

Via de website YourOnlineChoices.com kun je alle online volg instellingen op het web bepalen, wijzigen en/ of verwijderen.