Bijziendheid bij kinderen

Wat is bijziendheid bij kinderen (myopie)?

Het is helaas zo dat door het vele gebruik van tablets, computers en smartphones kinderen sneller dan voorheen bijziendheid ontwikkelen. Als één van de ouders bijziend is, heeft het kind ook grotere kans om bijziend te worden. Dit hoeft op zich geen problemen te geven, maar een hoge myopie kan op latere leeftijd tot ernstige zichtproblemen leiden tot blindheid aan toe.

Wat kun je zelf doen aan de bijziendheid van je kind?

Stel een schermtijd in. Overigens is het zo dat het niet alleen om beeldschermen gaat, als je kind graag heel geconcentreerd leest of knutselt kan het ook myopie ontwikkelen. Belangrijk is om de eentonigheid van het kijken te doorbreken. Hier is de 20-20-2 regel voor.

Wat is de 20-20-2 regel?

20 minuten geconcentreerd werken, 20 seconden ver wegkijken en 2 uur buiten spelen. Je kunt het ook vertalen in 20 minuten beeldscherm, 20 seconden even naar buiten kijken of even een kleine pauze nemen om naar de wc te gaan. 2 uur buiten spelen kan zijn: naar de sport gaan, op fiets naar school, etc.

Hoe zit het met bijziendheid op school?

Omdat het digibord op ruime afstand hangt kan het kind moeite krijgen met school, omdat het niet meer goed kan lezen op grotere afstand. Leerkrachten zijn er meestal wel op verdacht, maar als de cijfers van je kind lager worden denk dan ook eens aan de ogen.

Wat kunnen wij aan myopie bij kinderen doen?

We kunnen myopie niet stoppen maar wel heel erg vertragen. Dit doen we niet alleen maar gezamenlijk, de orthoptist, opticien en contactlensspecialist en jij, als verzorger/ouder, en het kind. De behandeling is vaak langdurig en kan bestaan uit:

  • Het veranderen van de leefwijze van het kind om zo te zorgen voor voldoende kijkvariatie.
  • Met medicijnen (atropine oogdruppels) zodat de ogen zich overdag minder hoeven in te spannen.
  • Met speciale contactlenzen, dit kunnen nachtlenzen of daglenzen zijn.
  • Met een bril met speciale glazen om myopie tegen te gaan.

Heb je vragen over bijziendheid?

Bel ons 0515 744 026  of stuur een email